Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2 dan Kunci Jawabannya

- Jumat, 17 Maret 2023 | 20:05 WIB
Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 4 (UNSPLASH)
Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 4 (UNSPLASH)

GenZ Daily - Contoh soal Bahasa Sunda kelas 4 semester 2 bisa digunakan oleh peserta didik untuk di Jawa Barat untuk latihan menghadapi ujian atau ulangan harian.

Contoh soal Bahasa Sunda kelas 4 semester 2 ini juga bisa digunakan oleh tenaga pendidik sebagai acuan dalam membuat soal ujian.

Sementara itu, berikut ini adalah contoh soal Bahasa Indonesia kelas 4 SD semester 2 beserta kunci jawabannya: 

Baca Juga: BABYMETAL Akhirnya Sambangi Indonesia untuk World Tour 2023 pada 26 Mei 2022, Tertunda Tiga Tahun

1. Sono ka nu Jadi Lanceuk Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Irma Miyanti. Téh Irma sakolana kelas 2 SMP. Téh Irma di sakolana pintér, loba babaturan nu raresepeun. Di bumi ogé Téh Irma mah rajin, boh bébérés, boh mantuan masak ibu. Ibadahna ogé getol. Rini sareng Téh Irma bobona sakamar, nyimpen bukuna ogé saerak duaan. Pami aya PR nu rada sesah Rini sok naroskeun ka Téh Irma.
Dina carita di luhur, palakuna nyaéta. . . .
a. Téh Irma
b. Rini
c. Ujang
d. Rini jeung Téh Irma

2. Pami aya PR nu rada sesah Rini sok naroskeun ka Téh Irma.
Kecap sesah sarua hartina jeung kecap ….
a. Gampil
b. Bagja
c. Babari
d. Hésé

Baca Juga: Link Live Streaming Nonton All England 2023 Mulai 17.00 WIB Sampai Selesai, Dukung 11 Wakil Indonesia Berlaga

3. Keanu dianteurkeun balik ku Dzikry. Kecap dianteurkeun dina kalimah di luhur, ngagunakeun rarangkén ….
a. di-
b. di-eun
c. di-keun
d. –keun

4. Selma diajak ulin ku bibina ka Bandung. Kecap diajak dina kalimah di luhur, ngagunakeun rarangkén ….
a. di-eun
b. di-
c. di- keun
d. -keun

5. Kecap anu dilarapkeun keur sorangan jeung kecap dahar nyaéta….
a. Neda
b. Tuang
c. Makan
d. Emam

Baca Juga: Keponakan Lee Soo Man, Sunny SNSD Akui Tak Tahu Menahu Soal Konflik sang Paman dan SM Ent: Aku Tahu dari Media

]6. Bapa. . . motor anyar
a. Meuli
b. Meser
c. Ngagaleuh
d. Ngabantun

7. Badami sarua hartina jeung ….
a. Pitulung
b. Gering
c. Musyawarah
d. Béja

8. Salawasna sarua hartina jeung ….
a. Saacan
b. Seueur
c. Sakeudeung
d. Salilana

Halaman:

Editor: Marfa U

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X